หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
 


 
 
 
 
 
 
รถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท ข้าจังหวัดนครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 117 ตรงสู่จังหวัดพิษณุโลกรวมระยะทาง 337 กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด
 
รถโดยสารประจำทาง
จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปยังพิษณุโลกตลอดวันสอบถามรายละเอียด ได้ที่บริษัทขนส่งจำกัดโทร. 02-9362852-66 หรือ www.transport.co.th และที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โทร. 055-242430 สามสถโทรสสอบถามข้อมูลได้ดังนี้

เชิดชัยทัวร์โทร. 02-9360199 หรือ055-211922
วินทัวร์โทร. 02-9363753 หรือ 055-243222

รถประจำทางปรับอากาศติดต่อพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์โทร. 02-9362924-5 หรือ 055-258647
รถไฟ
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็วและรถธรรมดาจากกรุงเทพฯไปพิษณุโลกทุกวันสอบถามหน่วยบริการเดินทางโทร. 1690, 02-2237010, 02-2237020 สถานีรถไฟพิษณุโลกโทร. 055-258005 หรือ www.railway.co.th
เครื่องบิน
มีเที่ยวบินภายในประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ มาท่าอากาศยานพิษณุโลกทุกวันใช้เวลาเดินทาง 50 นาทีโดยสายการบินนกแอร์ และแอร์เอเชีย ดังตารางเวลานี้
  สายการบินนกแอร์

จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถึง ท่าอากาศยานพิษณุโลก
จากท่าอากาศยานพิษณุโลก ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสายการบินไทยแอร์เอเชีย

จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถึง ท่าอากาศยานพิษณุโลก
จากท่าอากาศยานพิษณุโลก ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ (แม่น้ำน่าน,แม่น้ำแควน้อย) จำนวน 2 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คลองชลประทาน จำนวน 1 สาย

คลองส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 8 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 4 แห่ง
 

ประปากรมอนามัย จำนวน 1 แห่ง  
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

ที่กักเก็บน้ำแบบ ฝ 33 จำนวน 1 แห่ง  
ที่กักเก็บน้ำแบบ ฝ 99 (หมู่ 7,9) จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
น้ำ
ตำบลจอมทอง เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี มีแม่น้ำไหลผ่านกลางตำบล จำนวน 2 สาย คือแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา และใช้สำหรับทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี
ป่าไม้
ตำบลจอมทองเป็นเขตพื้นที่สีเขียว ไม้ยืนต้นที่พบเห็นหลักๆ จะเป็นต้นยางนา มีอายุมากกว่าร้อยปี รองลงจะเป็นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ เช่น ขนุน มะปรางไข่ไก่ เป็นต้น
ภูเขา
ตำบลจอมทองไม่มีพื้นที่เป็นภูเขา
 
 
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-906-468
จำนวนผู้เข้าชม 1,019,563 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com