หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7/2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2