หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 133  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)