หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 129  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 202  
 
  (1)