หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
อบต.
Contact Us
 
 


 
 
 
 
 


นายสถิตย์ พรหมสิทธิ์
ประธานสภาฯ
 


นายวิพรหม เพ็ชรนิล
รองประธานสภาฯ


นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
เลขานุการสภา
 
 


นางอรทัย สุ่มยง
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นางสาวเสาวลักษณ์ คงกรุด
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายธงชัย จันทบุรี
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นางวัชรินทร์ ยิ้มห้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายสัมฤทธิ์ จันสน
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายบุญเลิศ สารบัน
ส.อบต. หมู่ที่ 4
 
 
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-906-468
จำนวนผู้เข้าชม 1,019,771 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com