องค์การบริหารส่วนตำบล จอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. จอมทอง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 644-6-00361-7
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง