องค์การบริหารส่วนตำบล จอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก